Hva er samfunnsøkonomi?

Her kommer det en liten oppsummering av faget Samfunnsøkonomi som vi har hatt i høst. Et spennende fag, men viktig å følge godt med siden det er mange begreper, modeller og utregninger. Samfunnsøkonomi handler om hvordan samfunnet bruker sine ressurser, både arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap. Det er begrenset tilgang på slike ressurser, og […]