Refleksjonsnotat, sertifiseringer.

Hva har vi lært? Dette er et refleksjonsnotat skrevet av to studenter på Høyskolen Kristiania, i en gruppeeksamen i siste del av kurset Digial Markedsføring. Vi har i denne eksamen måtte ta kurs i Google Analytics for Beginners, Introduction to Data Studio, Getting Started With Google Analytics 360, Google Analytics for Power Users, Google Tag […]

Start with why

Jeg tenker å blogge litt om hva strategi egentlig er og denne strategien kan benyttes til merkevarestrategi. Først bør man være inneforstått med en slags misjon om hvorfor vi er, etterfulgt av hvor vi skal som da vil være visjonen til bedriften. Verdiene skapes av hvem man er og hva man står for. Og sist, […]