POST modellen.

La oss si at du har tenkt å opprette en profil innenfor sosiale medier. Hva tenker du? Hva innebærer det? Og har du en plan?

Det aller beste er å ha en strategi og en plan allerede før du setter i gang. Hvilken modell skal du bruke? Og det aller beste er å følge den planen. Ikke hoppe av midt inne i planen, da det kan krølle seg. Begynn heller på nytt.

La meg tipse deg om POST modellen! POST står for people, objectives, strategy og technology og her skal jeg fortelle kort om hva POST modellen egentlig er.

People: Dette handler om hvem du vil nå og hvordan du bør bruke sosiale medier. På forhånd; vit hvem du snakker til. Og snakk med dem og ikke til dem, selv om det er noe vanskeligere. Det er forskjell på sosial og asosial kommunikasjon. Noen tror at all kommunikasjon er sosial, hvilket det ikke er. En asosial kommunikasjon snakker du mer eller mindre med deg selv, du legger ut ting som bryr deg og du snakker til kundene og ikke med dem. Hva vil kundene dine vite? Og hva trenger dem?

Prøv å kartlegg hva kundene dine trenger av informasjon og utfordringer og forsøk så godt du kan å møte disse.

Objectives: Hva er det du tenker å oppnå?

 Viktig å tenke på hva du vil oppnå. Og kartlegg hvorfor. Er det viktig med mange likes? Eller er det bedre å ha færre likes og følgere men et bedre et? I de aller fleste tilfeller er kvalitet bedre enn kvantitet.

Strategy: Ganske mange går i en felle hvor de først finner ut hva slags kanal de skal velge for deretter å jobbe seg bakover. De velger for eksempel Facebook og deretter tar de valg om hva de skal gjøre på plattformen. Det vil være bedre å ha en strategi og vite hvem og hvorfor du skal nå akkurat disse kundene før du velger plattform. Den målgruppen du har valgt – hvor er de? Det er liten vits i å bruke en plattform hvor du ikke får frem det hele og fulle potensiale om deg og/eller bedriften din.

Technology: Plattform er som vi ser over det aller siste du skal velge. Følger du stegene ovenfor vil du kunne treffe kunde og målgruppen du har valgt deg. Finnes dine kunder utelukkende på Facebook og Instagram er det ingen poeng i å velge et annet medie, da det er bedre å få tilstrekkelig med kvalitet på to plattformer kontra halvveis kommunikasjon på alle.

Vi har valgt å skrive vår eksamen om Høyskolen Kristiania. Alt handler om atferd. Hensikten med markedskommunikasjon er at alle skal igjennom en beslutningsreise og her skal det fanges oppmerksomhet fra målgruppen, lære forbrukeren noe, påvirke en holdning i positiv retning og utløse en atferd. For Kristiania sin del har de satset stort på både LinkedIn og Facebook. De greier å fange oppmerksomhet og de tilbyr en rekke tilbud som skolen kan anbefale. Målgruppen virker å være unge mennesker, men som er klare for å tre inn i voksenlivet. Likevel er de flinke til å inkludere mennesker som trenger en ny utdanning samtidig videreutdanning. Kanskje er det muligheter for å begynne enda tidligere. At de allerede fremmer skolen til de som begynner på ungdomsskolen, eller sørge for at de har hørt om skolen.

 En særdeles viktig variabel er kilden og om kilden er troverdig. Kristiania har valgt å bruke blogger og influencer Kristine Ullebø og Nora Angeltveit. Begge disse har stor innflytelse og påvirkningskraft for «den yngre garde», og er aktive både på blogg, Instagram, SnapChat og Facebook. Her har Kristiania valgt to troverdige personer, som har mange følgere og mange kjenner seg igjen i dem. Kommunikasjon handler i høy grad om oppmerksomhet, interesse, persepsjon og holdning. Og som nevnt tidligere i bloggen er valg av målgruppe særdeles viktig.

 Mål er for Kristiania viktig å ha. Vet du hva et mål er? En ønsker sluttilstand. Et mål er et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat. Men hvorfor skal de sette mål? Det er rett og slett for å få mennesker til å dra og jobbe i samme retning. Dersom man ikke har mål har vi heller ingen garanti for at folk jobber i samme retning.

 Målet er å få skolen kjent, ha et bra omdømme og ikke minst få inn studenter. Og når disse målene er nådd er det viktig å fokusere må læringen og studentene. Studentene følges opp, både via skolens blogg, kommunikasjon og via sosiale medier. Skolen er aktiv på Facebook og LinkedIn, og dersom du følger skolen vil du få en rekke informasjon om møter, kurs, hva de holder på med osv.

Facebook er en egnet kanal til å informere, orientere mennesker, påvirke og også til å kunne forsterke et budskap. Dersom det forekommer en mix av mediekanaler som gir synergi til hverandre, kan det formidle et budskap på flere forskjellige måter. Men her er det viktig at det forekommer en rød tråd gjennom det hele. Det vil jeg si at Kristiania har vært flinke på når de har valgt kanalene sine. Det er en rød tråd gjennom hele, samtidig som de klarer å formidle budskapet forskjellig gjennom de ulike kanalene. Kristiania synes i sosiale medier. Noe som er svært viktig den dag i dag for å kunne kommunisere med sine kunder.

Underliggende mener jeg at valg av aktivt LinkedIn og Facebook er den riktige kommunikasjonsplattformen de kunne valgt til sin målgruppe. Samtidig bruk av kjente og gode influencere som kan viderebringe budskapet om valg av skole.

Kilder: Forelesninger av Cecilie Staude, Olsen E. Lars og Adrian Peretz Markedskommunikasjon, https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

Please follow and like us:

Én kommentar til «POST modellen.»

  1. Hei Karoline. Så flink du har vært her, dette synes jeg er veldig bra. Her er du jo godt i gang med eksamensoppgaven allerede, hvis du i den endelige eksamensbesvarelsen bruker dette oms et utgangspunkt, strammer litt opp og legger til kilder der du har brukt dette, så tror jeg du vil komme veldig godt ut av det i en endelige innleveringen. Jeg gleder meg til å lese den oppgaven etterhvert, gøy at det er skolen det skal skrives om. Jeg er enig med deg, tror Facebook er riktig kanal når gjelder eksisterende og potensielle studenter som målgruppe, og hvis de klarer skreddersøm in mot to ulike målgrupper tror jeg en felles side kan fungere bra, når gjelder opplevd verdi av innholdet. Jeg har også stor tro på Linkedin – som du selv foreslår. Her kan du jo se om det er en annen målgruppe som kan være i fokus, eks næringslivet. Jeg synes det hadde vært spennende om dere gjorde dere opp moen tanker om hvordan skolen kunne brukt denne kanalen for å posisjonerer studentene våre som de mest attraktive studentene for et fremtidig arbeidsmarked. Der tror jeg potensialet for å utløse gevinster er stort. Vise hvem de flinke studentene våre er, hva de kan osv, hadde vært mye å hente, tror jeg. Vi sees i morgen, bra jobba 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *