Viral vekst, nettverkseffekter og increasing return.

Increasing returns, nettverkseffekter og svært lave transaksjonskostnader fører til at dynamikken i den digitale økonomien blir forskjellig fra i varesamfunnets industrielle økonomi. I industrisamfunnet var man avhengig av telefonen og sendte ut budskapet på papir eller gjennom etermediene for å nå sine kunder, mens i dag er vekststrategiene i det digitale nettsamfunnet svært ulike (Krokan Arne, Nettverksøkonomi, 30).

Viral vekst er kort og godt at det du deler på nettet enkelt kan likes, kommenteres og deles. Ved å dele så øker mengden av personer som ser innlegget og kanskje de deler innlegget videre. Annonsører er glad i viral vekst, fordi om noen liker innlegget på sosiale medier vil og kan det dukke opp i «newsfeeden» til venner. Det er lettere å rekruttere medlemmer på den måten enn via f.eks posten som så og si ville vært en umulig oppgave.

Nettverkseffekter  : Metcalfes lov sier at nytten av et kommunikasjonssystem vokser proporsjonalt med kvadratet på antallet av brukere av systemet (N²), eller mer presist med ratenN(N−1)

Metcalfes lov er opprinnelig formulert av Robert Metcalfe om Ethernet, men loven forklarer en rekke effekter av teknologier som InternetWorld Wide Web og MicrosoftWindows.

Det klassiske eksempel på Metcalfes lov er en telefaks-maskin: hvis kun én person har en telefaks, har den ingen verdi. Hvis to personer har én kan de sende beskjeder til hverandre. Hvis en tredje person får en telefaks, vil verdien av begge de to første stige, og så videre. Verdien av hver eneste telefaks vokser med antallet av telefaks-maskiner, for jo flere telefaks-maskiner, jo flere kan man utveksle dokumenter med.

Metcalfes lov beskriver en økonomi hvor verdien stiger dramatisk med utbredelse og innsats, i kontrast til tradisjonelle økonomiske modeller om fallende nytte. Det følger av Metcalfes lov, at jo flere brukere en teknologi som er underlagt denne type lovmessighet har, dess lettere vil den kunne tiltrekke flere (wikipedia.no).

Nettverkseffekter har en stor sammenheng med Metcalfes lov, ettersom nettverkseffekt er at antall medlemmer i et nettverk viser seg i mange tilfeller å ha en stor betydning for eksisterende medlemmers nytte eller verdi (www.dig2100.no). Nettverk bestående av en person er rett og slett verdiløst, man må ha eller være en del av en gruppe eller nettverk for at nettverket skal ha en betydning. Akkurat som Google, Finn og Amazon. Google hadde ikke vært mye hadde det ikke vært for deg og meg.

Increasing returns: Er når man tjener penger på følgerbasen sin. Man tjener og får mer penger dersom følgerskalaen øker på den digitale tjenesten. Det finnes store fordeler ved å ha en stor følgerbase, det vil si at det er fler som følger deg, og de kan gi deg fordelen videre ved å reklamere «for deg». Det er ikke dyrere å opprettholde en tjeneste for 10 personer enn 20.000. Det koster det samme. Men, som nevnt tidligere vil du få et større utbytte og tjene mer penger dersom det er flere i ditt nettverk.

Sammenhengen mellom disse tre punktene er som Arne Krokan og og ABBA sier: The winner takes it all. Det handler om at greier du å få til brukervennlig tjeneste som har mer å gi vil utbyttet være større. Facebook har vært flinke ved å lage en plattform hvor det globale «markedet» kan være med, man kan dele, like, kommentere og i tillegg se hva andre har likt og kommentert. Slike ting gjør at videoer fra andre land kan nå oss til Norge i en rekordfart og vi kan både le, gråte eller være sinte eller opprørte. Facebook tjener mye penger på plattformen og de er dominerende på markedet.

Kilder: Arne Krokans Nettverksøkonomi, Studentbloggen, Wikipedia og DOG2100.no .

Please follow and like us:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *