Commodities

Først og fremst betyr Commodities at det er en standardvare som det er mange leverandører av. Som Arne Krokan sier i boken Nettverksøkonomi er at fordi korn er korn, og det spiller for så vidt ingen rolle hvor den kommer fra. Det er den videre bearbeidingen som har noe å si. Commodities betyr at det […]

Business Model Canvas

Forretningmodell er i utgangspunktet hvordan en bedrift skal gjøre. Forretningsmodeller kan være både komplekse, slik som økologimodellen ankskueliggjør, og enkle. De enkleste stiller bare tre spørsmål: Hvem betaler for varen/tjenesten? Hva betaler de? Og hva betaler de for? (Krokan Arne, 2015, 138). Innovasjon Norge sier: Forretningsmodell skal fungere både dokumentasjon og skal være en dynamisk […]

Delingsøkonomi og Uber

Har dere hørt ordet delingsøkonomi? Og vet dere hva det betyr? Å dele noe vil si at vi gjør ressurser vi selv eier eller disponerer tilgjengelig for andre i en eller annen form eller kontekster (Krokan Arne, Nettverksøkonomi, 126). Den dag i dag har man både fysiske og digitale ting. En fysisk ting er noe […]

Viral vekst, nettverkseffekter og increasing return.

Increasing returns, nettverkseffekter og svært lave transaksjonskostnader fører til at dynamikken i den digitale økonomien blir forskjellig fra i varesamfunnets industrielle økonomi. I industrisamfunnet var man avhengig av telefonen og sendte ut budskapet på papir eller gjennom etermediene for å nå sine kunder, mens i dag er vekststrategiene i det digitale nettsamfunnet svært ulike (Krokan […]

Hva har skjedd med mennesket?

..Og hva kan skje? Det er ikke mange år siden vi ikke hadde mobiltelefon, uber, sosiale medier og internett. Tidlig 1900-tallet hadde man ikke taxisjåfører på den måten vi har taxisjåfører i dag, og fortsatt vil taxiyrket utvikle seg! Man hadde hester og vogn, men nå har man biler som transporterer oss. Hesten har nå […]